Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 67/QĐ-ĐTĐL ban hành quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo

Related documents / Văn bản liên quan