Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 1431/QĐ-EVN về việc ban hành quy trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán điện các dự án nhà máy điện

Related documents / Văn bản liên quan