Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

[Tài liệu tham vấn] Dự thảo thông tư quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Related documents / Văn bản liên quan