Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Related documents / Văn bản liên quan