Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối

Related documents / Văn bản liên quan