Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Thông tư 45/2018/TT-BCT Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT của BCT Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Related documents / Văn bản liên quan