Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Thông tư 52/2018/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biển thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm

Related documents / Văn bản liên quan