Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Thông tư 54/2018/TT-BCT Bãi bỏ điều 7 của thông tư số 44/2015/tt-bct ngày 9 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng bộ công thương quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Related documents / Văn bản liên quan