Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Legal Signer: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng