Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Legal Signer: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc