Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

I LIÊN HỆ I

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Ban Thư Ký Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Email:

Liên hệ:

Địa chỉ:

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương,