Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Viet Nam Energy Partnership Group
Together, Delivering the Sustainable Energy Transition in Viet Nam!

Đăng ký tham dự
Webinar về Hiệu quả năng lượng

Đường link tới cuộc họp sẽ được gửi tới quý đại biểu 2 ngày trước cuộc họp

Chương trình: Download