Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Đăng ký tham dự

Cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm công tác kỹ thuật 5
về Dữ liệu và thống kê năng lượng

– 30/09/2020 –

Kính gửi thành viên của nhóm Công tác kỹ thuật  (TWG 5) về Dữ liệu và thống kê năng lượng. 

Ban thư ký VEPG xin gửi lời mời tham dự cuộc họp lần thứ 5 nhóm TWG 5 vềDữ liệu và thống kê năng lượng. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào Thứ 4, ngày 30 tháng 09 năm 2020, từ 15:00 tới 17:00 tại phòng họp 101, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và trực tuyến thông qua nền tảng MS Team.

Chủ đề trọng tâm của cuộc họp:

  • Cập nhật về tiến độ thực hiện Hệ thông thông tin năng lượng Việt Nam (VEIS)
  • Cập nhật về Cẩm nang Công nghệ phát điện Việt Nam
  • Cập nhật về tiến độ xây dựng Tổng sơ đồ điện VIII (PDP8)

Để tiện cho việc chuẩn bị cuộc họp, xin quý đại biểu vui lòng xác nhận tham dự và gửi câu hỏi về các chủ đề trọng tâm thông qua mẫu dưới đây trước ngày thứ 2, ngày 28 tháng 09 năm 2020