Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI VIỆT NAM

Hướng dẫn kỹ thuật và hành chính cho các dự án thương mại và công nghiệp

Mục đích và phạm vi của các Hướng dẫn đầu tư

Mục đích của Tài liệu Hướng dẫn này là cung cấp các thông tin chính xác, thực tế và cập nhật (vào thời gian công bố) tới các bên liên quan có quan tâm tới việc phát triển và/hoặc đầu tư vào một Hệ thống ĐMTMN trong các tòa nhà thương mại hoặc các cơ sở công nghiệp.

Tài liệu hướng dẫn này bao quát các vấn đề kỹ thuật, hành chính có liên quan tới cả các hệ thống nối lưới điện và các hệ thống điện tự tiêu thụ. Ngoài ra, Tài liệu Hướng dẫn còn cung cấp:

  • Các hộp kiến thức chuyên sâu thực tế – những hộp màu xanh này bổ sung cho các kiến thức thực tế được mô tả trong mỗi đầu mục phụ của các chương và nêu bật những kinh nghiệm và bài học thực tế từ các công ty đã thực hiện dự án ĐMTMN tại Việt Nam.
  • Các bảng kiểm – tài liệu này có cung cấp một số bảng kiểm để giúp người sử dụng bộ Hướng dẫn đảm bảo các yếu tố quan trọng được cân nhắc một cách chính xác trong suốt quá trình xây dựng dự án.
  • Các tài liệu tham khảo chính – ở tài liệu dưới định dạng số, có thể truy cập phần “Tài liệu tham khảo” bằng cách ấn vào đường link. Đối với bản in, các tài liệu tham khảo nằm ở Chương 4.

Đối tượng độc giả mục tiêu

Các hướng dẫn này chủ yếu hướng tới Chủ sở hữu các cơ sở thương mại và công nghiệp có quan tâm tới việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN tại cơ sở của họ và muốn có được các thông tin đáng tin cậy cũng như cập nhật về các bước quan trọng nhất của quy trình lắp đặt.

Đối tượng độc giả mục tiêu của tài liệu này cũng bao gồm:

  • Các đơn vị phát triển dự án
  • Các nhà thầu EPC
  • Các công ty dịch vụ điện mặt trời (SSC)
  • Các nhà đầu tư quan tâm tới các dự án ĐMTMN

Cấu trúc của Tài liệu Hướng dẫn đầu tư

Chương 1 mô tả về mục đích và phạm vi của Tài liệu Hướng dẫn đầu tư cũng như tổng quan cấu trúc của các hướng dẫn.

Chương 2 mô tả bối cảnh thị trường ĐMTMN tại Việt Nam. Phần này đưa ra một cái nhìn tổng quan về quá trình và cách thức xây dựng các chính sách liên quan đến ĐMTMN của Chính phủ trong những năm vừa qua cũng như dẫn chiếu các chính sách và quy định chính về thị trường ĐMTMN. Ngoài ra, Chương 2 cũng nêu một cách tổng quan các bước phát triển chính và tiềm năng của ĐMTMN trên thị trường và tình trạng chung về phát triển dự án ĐMTMN tại Việt Nam. Cuối cùng là phần đề cập đến Dự án ĐMTMN do Công ty Syntegra và Công ty Cát Tường phối hợp thực hiện như một hợp tác thành công với kinh nghiệm và bài học rút ra được trình bày xuyên suốt các hướng dẫn và được nêu bật trong các hộp kiến thức chuyên sâu thực tế (xem Chương 3). 

Chương 3 cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về tất cả các bước và quy trình có liên quan cần phải được hoàn thiện để thực hiện thành công một dự án ĐMTMN. Các bước và quy trình này được sắp xếp theo các giai đoạn phát triển dự án truyền thống (xem Hình 5 và 6). Mặc dù tài liệu này được cấu trúc theo các giai đoạn và các bước, cần chú ý rằng các giai đoạn và các bước xây dựng dự án ĐMTMN thường được thực hiện đan xen nhau và các hoạt động cần được tiến hành song song nhiều nhất có thể để tối ưu hóa thời gian và nguồn lực.

Bộ Hướng dẫn cũng bao gồm ba loại yếu tố đặc biệt sau:

  • Các hộp kiến thức chuyên sâu thực tế – những hộp màu xanh này bổ sung cho các kiến thức thực tế được mô tả trong mỗi đầu mục phụ của các chương và nêu bật những kinh nghiệm và bài học thực tế từ các công ty đã thực hiện dự án ĐMTMN tại Việt Nam.
  • Các bảng kiểm – tài liệu này có cung cấp một số bảng kiểm để giúp người sử dụng bộ Hướng dẫn đảm bảo các yếu tố quan trọng được cân nhắc một cách chính xác trong suốt quá trình xây dựng dự án.
  • Các tài liệu tham khảo chính – ở tài liệu dưới định dạng số, có thể truy cập phần “Tài liệu tham khảo” bằng cách ấn vào đường link. Đối với bản in, các tài liệu tham khảo nằm ở Chương 4.

Chương 4 cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết về các tài liệu tham khảo chính mà người đọc có thể sử dụng trong quá trình phát triển dự án. Những thông tin này bao gồm các đường dẫn tới tài liệu chính sách chính, biểu mẫu và các nguồn tham khảo hữu dụng khác.

Tải về Hướng dẫn đầu tư hệ thống ĐMTMN tại Việt Nam
Tuyên bỗ miễn trừ trách nhiệm
Mặc dù các tác giả đã cố gắng hết sức để đưa ra những thông tin chuẩn về mặt pháp lý, các tác giả và nhà xuất bản tài liệu không chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nó. Báo cáo này chỉ dùng cho mục đích tham khảo, người sử dụng công nhận rằng các quy định, điều luật hoặc quy trình trong báo cáo có thể được sửa đổi và có thể sẽ được hiểu, áp dụng theo những cách khác nhau. Người sử dụng không nên coi các thông tin trong tài liệu này là những lời tư vấn thay thế về pháp lý, kỹ thuật, tài chính và/hoặc thuế. Do đó, các tác giả và nhà xuất bản báo cáo này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào về kinh doanh của người đọc, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi thiệt hại về lợi nhuận, thu nhập, doanh thu, sản xuất, các khoản tiết kiệm được dự báo trước, các hợp đồng, các cơ hội thương mại hoặc sự thiện chí. Chúng tôi rất mong những người sử dụng bộ hướng dẫn này sẽ gửi lại phản hồi cho GIZ đối với bất cứ thay đổi nào về luật pháp và quy định mà họ phát hiện ra cũng như cách hiểu và áp dụng những thay đổi này của họ. Chúng tôi cũng luôn đón nhận nồng nhiệt những phản hồi chung về tính hữu dụng của tài liệu để có thể nâng cao chất lượng của các phiên bản trong tương lai.