Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

I SỰ KIỆN VEPG VÀ ĐỐI TÁC I

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Tọa đàm “Triển vọng hydrogen xanh trong nền kinh tế carbon thấp ở Việt Nam”

Nhằm hiện thực hoá mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Việt Nam đang nỗ lực phát triển các nguồn năng lượng sạch giàu tiềm năng, trong đó có hydrogen xanh. Hydrogen xanh sẽ đóng góp vào chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng, có tiềm năng lớn thay thế nguồn nguyên/nhiên liệu hoá thạch trong

Read More »

HỘI THẢO THAM VẤN “NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG HỢP TÁC NAM – NAM TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC TẠI VIỆT NAM”

Trong ngày 30/9/2022 hội thảo tham vấn “Nghiên cứu tiềm năng hợp tác Nam – Nam trong phát triển năng lượng sinh học tại Việt Nam” sẽ diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo sẽ chia sẻ các kết quả nghiên cứu về tiềm năng hợp tác, xác định các hoạt động chính cho kế hoạch thực hiện sắp tới.

Read More »

“Định giá carbon – Nguồn lực định hình chiến lược bảo vệ khí hậu của Việt Nam”, 27.9.20

Để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 như cam kết tại Hội nghị COP26, Việt Nam cần kết hợp nhiều giải pháp cũng như huy động các nguồn lực khả thi và sáng tạo trong đó công cụ định giá carbon (bao gồm thuế carbon và thị trường carbon) được coi là một trong

Read More »

Hội thảo: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển năng lượng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định, Ủy ban Đối ngoại tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển năng lượng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia”. Hội thảo nhằm thông tin để các đại biểu Quốc Hội tìm hiểu thực tiễn phát triển năng lượng với mục tiêu

Read More »