Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

NHÓM CÔNG TÁC KỸ THUẬT VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Các bài trình bày tại phiên họp ngày 31 tháng 05 năm 2024 

Cục ĐL, BCT: Cập nhật chính sách năng lượng tái tạo theo nội dung Luật Điện lực sửa đổi và kế hoạch thực hiện PDPVIII. Tải về

PTB-STAMEQ: Kinh nghiệm phát triển năng lượng mặt trời thông qua các dịch vụ chất lượng hạ tầng. Tải về

DEPP3: Các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy phát triển Năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Tải về 

Alterno Group: Giải pháp lưu trữ năng lượng: Công nghệ lưu trữ năng lượng tái tạo từ cát. Tải về

CIP: Góc nhìn từ nhà phát triển dự án về lộ trình chính sách của Việt Nam để cung cấp điện gió ngoài khơi; Các đề xuất chính sách có liên quan gần đây, những khoảng trống và các lĩnh vực vận động chính để khởi xướng ngành. Tải về