Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

nhóm công tác kỹ thuật 3 về tích hợp lưới điện và hạ tầng lưới điện

Tài liệu và các bài trình bày tại phiên họp lần 2 năm 2023 của nhóm Công tác kỹ thuật 3 (ngày 25/09/2023)

Nội dung chương trình: Tải về

Ban thư ký VEPG: Tải về

NLDC: Tổng quan về vận hành lưới điện Việt Nam và đề xuất lắp đặt BESS cho hệ thống điện Việt Nam Tải về 

AES: BESS_ Giải pháp linh hoạt của lưới điện cho hôm nay vì một tương lai bền vững hơn  Tải về

UK: Kinh nghiệm vận hành hệ thống điện khi có sự tham gia của BESS Tải về 

Vin ES: Các loại pin sử dụng trong BESS: Công nghệ, Chi phí, Hiệu suất, vòng đời, xử lý sau khi hết vòng đời, mức độ trưởng thành Tải về

ADB: Tác động của phát triển xe điện tới hệ thống điện, giải pháp và đề xuất Tải về