Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

technical working group on Enery efficiency

Tài liệu phiên họp

Báo cáo tóm tắt: Tải về

Ban thư ký VEPG: Tải về

Vụ Tiết kiệm/BCT: Cập nhật tình hình thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng VNEEP 3: Tải về

Vụ Tiết kiệm/BCT: Cập nhật các cơ chế chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Tải về

Bộ Xây Dựng: Các chính sách thúc đẩy sử dụng hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà: Tải về

SCT Đồng Tháp:Giải pháp SDNLTK&HL ngành chế biến gạo: Tải về 

SCT tp Hà Nội: Phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội: Tải về

Công ty cổ phần XNK Đông Dương: Các dự án thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng: Tải về

GIZ: Định chuẩn và tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu: tải về

Saigon Hub: Dịch vụ ESCO tại Việt Nam dưới góc nhìn doanh nghiệp ESCO trong nước: Tải về

Green Yellow: kinh nghiệm về chính sách phát triển doanh nghiệp ESCO tại các quốc gia đang phát triển: Tải về

VIET SE: Mô hình siêu ESCO và các cơ hội cho Việt Nam: Tải về