Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

nhóm công tác kỹ thuật 4 về hiệu quả năng lượng

Các bài trình bày  tại phiên họp ngày 13 tháng 06 năm 2024 

UNIDO: Triển khai dự án hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả Tải về

OECD: Mô hình tài chính hỗ trợ thúc đẩy hiệu quả năng lượng: Kinh nghiệm triển khai mô hình ngân hàng đầu tư xanh (GIB), kết quả và đề xuất cho Việt Nam Tải về

ADB: Khuyến nghị sửa đổi khung pháp lý để hình thành và thúc đẩy thị trường ESCO ở Việt Nam. Tải về

World Bank: Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp tại Việt Nam. Tải về