Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Tải về Hướng dẫn đầu tư điện mặt trời mái nhà
&
Các hợp đồng mẫu

Hội thảo trực tuyến

 

Tổ chức GIZ Việt Nam sẽ ra mắt  ‘Hướng dẫn đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam’ cho các bên liên quan trong ngành và các nhà phát triển dự án năng lượng mặt trời quan tâm trong hội thảo trực tuyến vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 10. Đường dẫn tới sự kiện: Tại đây

tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 

Mặc dù các tác giả đã cố gắng hết sức để đưa ra những thông tin chuẩn về mặt pháp lý, các tác giả và nhà xuất bản tài liệu không chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nó. 
Báo cáo này chỉ dùng cho mục đích tham khảo, người sử dụng công nhận rằng các quy định, điều luật hoặc quy trình trong báo cáo có thể được sửa đổi và có thể sẽ được hiểu, áp dụng theo những cách khác nhau. Người sử dụng không nên coi các thông tin trong tài liệu này là những lời tư vấn thay thế về pháp lý, kỹ thuật, tài chính và/hoặc thuế.
Do đó, các tác giả và nhà xuất bản báo cáo này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào về kinh doanh của người đọc, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi thiệt hại về lợi nhuận, thu nhập, doanh thu, sản xuất, các khoản tiết kiệm được dự báo trước, các hợp đồng, các cơ hội thương mại hoặc sự thiện chí.
Chúng tôi rất mong những người sử dụng bộ hướng dẫn này sẽ gửi lại phản hồi cho GIZ đối với bất cứ thay đổi nào về luật pháp và quy định mà họ phát hiện ra cũng như cách hiểu và áp dụng những thay đổi này của họ. Chúng tôi cũng luôn đón nhận nồng nhiệt những phản hồi chung về tính hữu dụng của tài liệu để có thể nâng cao chất lượng của các phiên bản trong tương lai.