Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

  • Báo cáo tóm tắt: Tải về

  • Ban thư ký VEPG: Tải về

  • SCT Ninh Thuận: Tình hình phát triển NLTT tại Ninh Thuận: Tải về

  • EREA/MOIT: Viet Nam Renewable Energy Policy:  Download (EN)

  • USAID: Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 tới ngành điện Việt Nam: Tải về

  • DSQ Úc: Phát triển NLTT ở Việt Nam: Tải về

  • GIZ: Thách thức và cơ hội cho thị trường điện sinh khối ở Việt nam: Tải về

  • GWEC: Lộ trình khởi tạo thị trường điện gió ngoài khơi ở Việt Nam: Tải về

  • Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận: Tải về