Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

THÔNG TIN WEBSITE

Thông tin đăng ký website

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Tầng 3, Văn phòng dự án EVSET, Tòa nhà D, Nhà Khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Website này được quản lý bởi Ban Thư ký VEPG thuộc Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (EVSET)

Ban Thư ký VEPG  

Email: secrectariat@vepg.org.vn

Di động: +84 353 082 565

Cố định: +84-(0)2438463791 Ext. 129