Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ WEBSITE

Thông tin đăng ký website

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Phòng 702, Tầng 7, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 936 066 221

Website này được quản lý bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam, đơn vị hiện tại đang phụ trách Ban Thư ký của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Trụ sở đặt tại
Bonn và Eschborn
CHLB Đức

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn
CHLB Đức
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 – 5
65760 Eschborn
CHLB Đức
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15

E info@giz.de
I www.giz.de

Đăng ký tại
Tòa án Địa phương Bonn, CHLB Đức: HRB 18384
Tòa án Địa phương Frankfurt am Main, CHLB Đức: HRB 12394

Mã số VAT
DE 113891176


Trưởng Ban Kiểm soát

Martin Jäger (Quốc vụ khanh – Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế liên bang)

Hội đồng Quản trị

Tanja Gönner (Chủ tịch Hội đồng Quản trị)
TS Christoph Beier (Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị)