Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

THÔNG TIN WEBSITE

Thông tin đăng ký website

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Phòng 207, Tầng 2, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Website này được quản lý bởi quản lý bởi Ban Thư ký VEPG thuộc Dự án EVSET –  đơn vị  phụ trách Ban Thư ký của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam.

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (EVSET)

Trưởng dự án – TS. Thierry Lefevre

Email: t.lefevre@ceerd.net | lefevreth@gmail.com

Cố định: +84 24 3846 3791 Ext. 111

Di động: +84 8688 02088

 

Cán bộ Ban Thư ký VEPG  – Ms. Trịnh Ngọc Thúy

Email: secrectariat@vepg.org.vn | thuy.trinhngocftu@gmail.com 

Di động: +84 353 082 565

Cố định: +84-(0)2438463791 Ext. 129