Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Tháng: Tháng Mười Một 2020

Đăng ký tham gia hội thảo: “Các giải pháp điện mặt trời trên mái nhà công nghiệp và thương mại tại Việt Nam”

Đăng ký tham dự Hội thảo: Các giải pháp điện mặt trời trên mái nhà công nghiệp và thương mại tại Việt Nam Vào tháng 10 năm 2020, Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ / ESP) đã  ra mắt “Hướng dẫn đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam” …

Đăng ký tham gia hội thảo: “Các giải pháp điện mặt trời trên mái nhà công nghiệp và thương mại tại Việt Nam” Read More »

Đăng ký tham gia hội thảo tham vấn: Sổ tay quản lý rủi ro về kỹ thuật và vận hành của các dự án điện mặt trời mặt đất tại Việt Nam

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO THAM VẤN SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO KỸ THUẬT VÀ VẬN HÀNH CỦA CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MẶT ĐẤT TẠI VIỆT NAM Nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF), với mục tiêu cung …

Đăng ký tham gia hội thảo tham vấn: Sổ tay quản lý rủi ro về kỹ thuật và vận hành của các dự án điện mặt trời mặt đất tại Việt Nam Read More »