Đăng ký tham gia hội thảo: “Các giải pháp điện mặt trời trên mái nhà công nghiệp và thương mại tại Việt Nam”

Đăng ký tham dự Hội thảo: Các giải pháp điện mặt trời trên mái nhà công nghiệp và thương mại tại Việt Nam Vào tháng 10 năm 2020, Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ / ESP) đã  ra mắt “Hướng dẫn đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam” …

Đăng ký tham gia hội thảo: “Các giải pháp điện mặt trời trên mái nhà công nghiệp và thương mại tại Việt Nam” Read More »