Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Tháng: Tháng Mười Hai 2020

Cuộc khảo sát các Cơ quan và Tổ chức có liên quan đến VEPG

Nhóm Đối tác Năng Lượng Việt Nam (VEPG) Cuộc khảo sát các Cơ quan và Tổ chức có liên quan đến VEPG Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG), Ban Thư ký VEPG tiến hành thực hiện cuộc Khảo sát đối với các Cơ …

Cuộc khảo sát các Cơ quan và Tổ chức có liên quan đến VEPG Read More »