Phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo VEPG

Ngày 16 tháng 3 năm 2023 – Phiên họp Ban Chỉ đạo Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) lần thứ 7 đã diễn ra tại Hà Nội. Phiên họp do Ông Đặng Hoàng An – Thứ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, Ông Giorgio Aliberti – Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, và Bà Carolyn Turk – Giám …

Phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo VEPG Read More »