Phiên họp lần thứ 2 của Nhóm Công tác Kỹ thuật về Tích hợp Lưới điện và Hạ tầng lưới Điện

Chiều ngày 25 tháng 09 năm 2023, trong khuôn khổ hợp tác của Nhóm đối Tác Năng lượng Việt Nam, nhóm Công tác Kỹ thuật 3 (CTKT 3) về Tích hợp lưới Điện và Hạ tầng lưới Điện do Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương và Đại sứ quán Vương Quốc Anh đồng …

Phiên họp lần thứ 2 của Nhóm Công tác Kỹ thuật về Tích hợp Lưới điện và Hạ tầng lưới Điện Read More »