Cửa ngõ Toàn cầu: Nhóm Châu Âu và Việt Nam ký kết các thỏa thuận trị giá hơn 500 triệu Euro để củng cố cho Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng

Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã ký một Biên bản ghi nhớ hỗ trợ thực hiện Hiệp định Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) tại Việt Nam, phản ánh cam kết chung trong việc triển khai một quỹ tín dụng cho nhiều dự án trị giá 500 triệu Euro. Sau khi cơ chế …

Cửa ngõ Toàn cầu: Nhóm Châu Âu và Việt Nam ký kết các thỏa thuận trị giá hơn 500 triệu Euro để củng cố cho Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng Read More »