Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

SỰ KIỆN VEPG VÀ ĐỐI TÁC

HỘI THẢO THAM VẤN
Sổ tay hướng dẫn quản lý rủi ro kỹ thuật và vận hành của các dự án điện mặt trời mặt đất tại Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF), với mục tiêu cung cấp các phương pháp lý thuyết để thiết lập chiến lược quản lý rủi ro ở cấp độ dự án, cũng như tổng hợp kinh nghiệm thực tế và các khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro đối

Read More »

VĂN BẢN PHÁP LÝ

VĂN BẢN PHÁP LÝ GẦN ĐÂY NHẤT

THƯ VIỆN KIẾN THỨC