Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Đăng ký tham dự
Cuộc họp lần thứ 5 của nhóm công tác kỹ thuật 1 về năng lượng tái tạo

– 18/06/2020 –

Kính gửi thành viên của nhóm TWG 1, 

Ban thư ký VEPG xin gửi lời mời tham dự cuộc họp lần thứ 5 nhóm TWG 1 về năng lượng tái tạo. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào Thứ 5, ngày 18 tháng 06 năm 2020, từ 15:00 tới 16:30 tại phòng họp 101, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiến, Hà Nộitrực tuyến thông qua nền tảng MS Team.

Chủ đề trọng tâm của cuộc họp: 

  • Cập nhật kế hoạch và chính sách về năng lượng tái tạo
  • Cập nhật về chương trình điện mặt trời áp mái

Thư mời : Tải về

Chương trình cuộc họp: Tải về

Để tiện cho việc chuẩn bị cuộc họp, xin quý đại biểu vui lòng xác nhận tham dựgửi câu hỏi về các chủ đề trọng tâm thông qua mẫu dưới đây trước ngày 16 tháng 06 năm 2020

Lưu ý: đường link cho cuộc họp sẽ chỉ được gửi tới quý đại biểu đã đăng ký tham dự trước. Do giới hạn của phần mềm, phiên dịch song song bằng tiếng Anh và tiếng Việt sẽ chỉ được cung cấp cho các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp trên nền tảng trực tuyến sẽ chỉ được tổ chức bằng tiếng Anh.