Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

(Dự thảo) Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời thì 2021- 2030, tầm nhìn tới năm 2045

Related documents / Văn bản liên quan