Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết Định 373/QĐ-EVN về việc ban hành Quy trình đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán điện các dự án điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Related documents / Văn bản liên quan