Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Thông tư 16/2020/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Related documents / Văn bản liên quan