Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Hội thảo tham vấn “Nghiên cứu cơ chế đấu giá giá điện mặt trời”

Nhằm thu thập các ý kiến chuyên gia về phương pháp luận và kết quả sơ bộ nghiên cứu cơ chế đấu giá giá điện mặt trời, trên cơ sở báo cáo lần 2 của tư vấn trong nước và quốc tế, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo tham vấn “Nghiên cứu cơ chế đấu giá giá điện mặt trời”

Để đăng ký tham gia, xin vui lòng liên hệ với Bà Ngô Tố Nhiên qua email vn.nhien@gmail.com trước ngày 16 tháng 1 năm 2019.

 

Ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019

Thời gian: Từ 8h15 đến 13h00

Địa điểm: Hà Nội