Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th9 23 2022
Expired!

Time

8:00 AM - 11:50 AM

Labels

Sự kiện VEPG và Đối tác

Hội thảo: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển năng lượng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định, Ủy ban Đối ngoại tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển năng lượng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia”. Hội thảo nhằm thông tin để các đại biểu Quốc Hội tìm hiểu thực tiễn phát triển năng lượng với mục tiêu phát triển bền vững, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực quốc tế chuyển giao công nghệ hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, tìm hiểu về khuôn khổ pháp lý, kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật về an ninh năng lượng, phát triển năng lượng bền vững, chuyển đổi năng lượng sạch,… tại một số quốc gia trên thế giới, qua đó đề xuất các khuyến nghị chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Thời gian:  từ 8h, thứ Sáu ngày 23 tháng 09 năm 2022

Chương trình phát tại: Hệ sinh thái Truyền hình Quốc hội

Thường trực Ủy ban Đối ngoại trân trọng kính mời Quý cơ quan tổ chức theo dõi chương trình.