Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th5 30 2024
Expired!

Time

8:00 AM - 12:00 AM

Labels

Sự kiện sắp tới,
Sự kiện VEPG và Đối tác

UNDP: Họp kỹ thuật “Các cơ chế Các-bon theo Điều 6 và Cơ hội cho Việt Nam

Thỏa thuận Paris, được thông qua tại phiên họp thứ 21 của Hội nghị các bên tham gia UNFCCC năm 2015, đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng là duy trì mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức dưới 2°C và theo đuổi các nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ ở mức 1,5°C trên mức nhiệt độ trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp. Thỏa thuận Paris đã thiết lập một khuôn khổ mới cho hợp tác tự nguyện nhằm đạt được những đóng góp giảm thiểu khí hậu. Điều 6 của Thỏa thuận Paris bao gồm hai điều khoản chính về cơ chế thị trường, cụ thể là Điều 6.2 yêu cầu các thỏa thuận song phương giữa các quốc gia và cho phép các quốc gia sử dụng ‘các kết quả giảm nhẹ được chuyển giao quốc tế’ (ITMO) để đạt được cam kết NDC của mình thông qua “các phương pháp tiếp cận hợp tác” và Điều khoản 6.4 thiết lập một thị trường bù đắp toàn cầu mới dưới sự giám sát quốc tế.

Để chia sẻ kết quả nghiên cứu về yêu cầu của các cơ chế carbon theo Điều 6, UNDP tổ chức cuộc họp kỹ thuật về cơ chế carbon theo Điều 6 và cơ hội cho Việt Nam. Mục tiêu của cuộc họp kỹ thuật này là cung cấp thông tin cập nhật về các yêu cầu cho các bên liên quan trong việc chuẩn bị phát triển các dự án theo cơ chế mới.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự cuộc họp theo chương trình đính kèm được tổ chức vào:

–   Thời gian: 08:00-12.00, Thứ 5, ngày 30 tháng 05 năm 2024.

–   Địa điểm: Khách sạn Bên Hồ (Lake Side Hotel), 23 P. Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Chúng tôi rất mong nhận được xác nhận tham gia của Quý vị thông qua link đăng ký tại: https://tinyurl.com/3t9mswrx hoặc mã QR bên dưới trước thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024. Xin vui lòng liên lạc với cán bộ phụ trách của chúng tôi là bà Nguyễn Thị Thu Hà (email: nguyen.thi.thu.ha@undp.org) để biết thêm thông tin hoặc hỗ trợ nếu cần thiết.