Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th5 22 2024
Expired!

Time

8:00 AM - 12:00 PM

Labels

Sự kiện sắp tới,
Sự kiện VEPG và Đối tác

VCCI_hội thảo: Hợp tác thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm và chuyển đổi năng lượng hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững trong doanh nghiệp

Thực hiện theo Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang thực hiện Dự án “Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến thực phẩm tại Việt Nam” giai đoạn 2023-2025dưới sự tài trợ của Văn phòng Dịch vụ Dự án của Liên hợp quốc (UNOPS) và Dự án “Empower: Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ thông qua chuyển đổi xanh” giai đoạn tháng 01/2024 – 06/2025 do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tài trợ. Mục tiêu chung của hai dự án là nâng cao nhận thức, kỹ năng và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp do nữ làm chủ, tuân thủ các yêu cầu về quản lý năng lượng, giảm phát thải, kiểm kê khí nhà kính, hướng tới phát triển xanh bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ của các dự án, VCCI tổ chức hội thảo “Hợp tác thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm và chuyển đổi năng lượng hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững trong doanh nghiệp”. Mục tiêu chính của hội thảo là cập nhật các quy định, chính sách hiện hành về năng lượng; tăng cường kết nối doanh nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước, thu hút sự tham gia hỗ trợ tài chính, công nghệ để phát triển và nâng cao các giải pháp SDNLTK&HQ phù hợp. (Chương trình chi tiết tham khảo tại đây).

Quý vị đại biểu tham dự vui lòng đăng ký xác nhận tại đây hoặc quét mã QR trong thư mời đính kèm trước ngày 22/05/2024.

VCCI và các đối tác rất mong nhận được sự tham dự của Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.