Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Khảo sát
về
Cách thức tổ chức cuộc họp nhóm TWG 2 (tháng 06, 2020)

Kính gửi các thành viên của VEPG,

Để đối phó với dịch COVID-19 và các hạn chế về việc tụ tập đông người và các cuộc họp trực tiếp, nhóm VEPG đã điều chỉnh hoạt động trong nửa đầu năm 2020 và giới thiệu một cách thức tổ  chức cuộc họp thông qua nền tảng trực tuyến cho vòng họp lần thứ 5 của các nhóm Công tác kỹ thuật (TWG) sắp tới (trên nền tảng của Microsoft Teams). Rất gần đây, Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Do đó, Ban thư ký của VEPG phối hợp với các Chủ trì và Đồng chủ trì TWG để tổ chức các cuộc họp TWG trực tiếp và trực tuyến, cho phép các thành viên các nhóm TWG có thể tham gia trực tiếp hoặc tham gia thông qua nền tảng trực tuyến.

Để đánh giá số lượng người tham gia dự kiến, Ban thư ký VEPG muốn nhận phản hồi từ quý cơ quan/ đại biểu về cách thức tổ chức cho các cuộc họp TWG và mong muốn của quý cơ quan/ đại biểu để tham gia trực tiếp hoặc thông qua nền tảng trực tuyến.

Xin quý cơ quan/ đại biểu điền vào mẫu trực tuyến dưới đây:

Lưu ý: do giới hạn của phần mềm, phiên dịch song song bằng tiếng Anh và tiếng Việt sẽ chỉ được cung cấp cho các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp trên nền tảng trực tuyến sẽ chỉ được tổ chức bằng tiếng Anh.