Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Cẩm nang Công nghệ phát điện mới hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam

The Electricity and Renewable Energy Authority of Vietnam (EREA) and the Danish Energy Agency (DEA) are launching Vietnam’s first ever technology catalogue, which is the result of the partnership between Vietnam and Denmark in the energy sector.                                                       

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Việt Nam và Cục Năng lượng Đan Mạch (DEA) chuẩn bị công bố Cẩm nang Công nghệ phát điện đầu tiên của Việt Nam, đây là sản phẩm của quá trình hợp tác đối tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng. Tài liệu này được các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Đan Mạch và Việt Nam hợp tác xây dựng, kết hợp kinh nghiệm của Đan Mạch và có phạm vi được điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện của Việt Nam. Hoạt động hợp tác đối tác giữa Việt Nam và Đan Mạch là một trong những nỗ lực nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh trên toàn cầu. 

Cẩm nang Công nghệ mới này được xây dựng với mục tiêu cung cấp cho Việt Nam các thông tin/dữ liệu đầu vào đáng tin cậy để lập các mô hình nhằm tối ưu hóa hệ thống điện/hệ thống năng lượng và lập kế hoạch dài hạn cho ngành năng lượng cũng như hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. 

Cẩm nang Công nghệ cung cấp thông tin về nhiều công nghệ sản xuất điện khác nhau bao gồm các công nghệ thủy điện, nhiệt điện than hiệu suất cao, công nghệ điện gió, điện mặt trời, thủy điện tích năng, pin tích trữ năng lượng … Cẩm nang không chỉ cung cấp dữ liệu về các công nghệ sản xuất điện hiện có ở Việt Nam mà còn đề cập đến các công nghệ sản xuất điện và các công nghệ liên quan có thể được áp dụng trong tương lai tại Việt Nam. Cẩm nang này được xem là một công cụ hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách nhằm triển khai những nỗ lực tái cơ cấu hệ thống điện/hệ thống năng lượng trong dài hạn theo hướng hiệu quả và có chi phí thấp hơn, đem lại lợi ích cho các đối tượng sử dụng điện và đồng thời ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu.    

“Cẩm nang Công nghệ được xây dựng nhằm cung cấp những dữ liệu mới nhất và có độ tin cậy cao về các công nghệ phát và tích trữ điện năng, phục vụ cho công tác mô hình hóa dài hạn và phân tích hệ thống, tạo cơ sở để xây dựng hiệu quả các chính sách năng lượng cho Việt Nam. Dữ liệu của Cẩm nang là một trong những nguồn số liệu đầu vào quan trọng để phục vụ cho việc xây dựng Quy hoạch Phát triển Điện VIII trong thời gian tới.”

Ông Phương Hoàng Kim, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

 Cẩm nang Công nghệ Việt Nam được xây dựng với sự hợp tác giữa Cục Năng lượng Đan Mạch và Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương Việt Nam. Quá trình xây dựng Cẩm nang là một quá trình tham vấn mở và tài liệu này sẽ được công bố rộng rãi cho tất cả các bên quan tâm, từ đó cung cấp cho ngành năng lượng Việt Nam các dữ liệu mới nhất và là một nguồn dữ liệu tham khảo chung.

 

Hình: Chi phí điện năng quy dẫn (LCoE): 

Biểu đồ trên mô tả chi phí sản xuất điện năng trên một đơn vị đối với các công nghệ khác nhau cho các năm 2020, 2030 và 2050. Chi phí LCoE được tính toán sử dụng các công cụ tính toán LCoE của Cục Năng lượng Đan Mạch. Tỷ lệ chiết khấu 10% được áp dụng cho tất cả các công nghệ. Số giờ đầy tải và giá nhiên liệu được dựa trên mô phỏng sơ bộ trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2019. Các dữ liệu công nghệ khác được cung cấp trong Cẩm nang và có thể truy cập tại đây. 

Cẩm nang Công nghệ sẽ được công bố vào Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 tại Hà Nội.  

Thông tin thêm về hoạt động hợp tác giữa Đan Mạch và Việt Nam

Trung tâm Hợp tác toàn cầu của Cục Năng lượng Đan Mạch đã hợp tác với Bộ Công Thương Việt Nam về các vấn đề liên quan đến khí hậu và năng lượng từ năm 2013. Hoạt động hợp tác này nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Đan Mạch (DEPP), do Bộ Ngoại giao Đan Mạch tài trợ.  

Để tìm hiểu thêm về Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Đan Mạch (DEPP), vui lòng truy cập tại đây. 

Bài trình bày: Tải về

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Hoàng Linh, Chuyên viên, Phòng Kế hoạch – Quy hoạch, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, linhNH@moit.gov.vn