Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Hội nghị tham vấn xây dựng Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất sạch hơn và Tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 – 2030

 Bộ Công Thương và Chương trình SWITCH ASIA của EU đồng tổ chức “Hội nghị tham vấn xây dựng Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất sạch hơn và Tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 – 2030”     

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Bộ Công Thương và Chương trình thúc đẩy Sản xuất và Tiêu dùng bền vững của Liên minh Châu Âu đồng tổ chức “Hội nghị tham vấn xây dựng Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất sạch hơn và Tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 – 2030” tại Thành phố Hà Nội, cụ thể:

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn đến năm 2020; Tham vấn các bên liên quan nhằm định hướng và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững và xây dựng nội dung Chương trình sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 – 2030.

Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2019 (Sáng Thứ 3).

Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình, số 27, Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chương trình Hội thảo: Tải về

Bộ Công Thương trân trọng mời Quý đơn vị cử đại biểu tham dự Hội thảo nói trên. Đăng ký tham dự và thông tin chi tiết đề nghị liên hệ ông Lê Bá Việt Bách, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương trước ngày 22 tháng 4 năm 2019, Số điện thoại: 024.22202358, email: BachLBV@moit.gov.vn).