Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

[Tham vấn] Dự thảo Thông tư Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Theo yêu cầu của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA), Ban Thư ký VEPG đang thu thập ý kiến về Dự thảo Thông tư để biên soạn. Tất cả các ý kiến sẽ được chuyển đến EREA.

Dự thảo thông tư có thể được tải về tại đây: English Vietnamese 

Hạn gửi ý kiến:  24 April 2020

Lưu ý: Tên tổ chức và email sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba.