Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Tuần lễ năng lượng bền vững EU năm 2020

Tuần lễ Năng lượng Bền vững EU 2020 sẽ diễn ra tại Brussel, Bỉ vào ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm 2020. Để biết thêm chi tiết,  xin truy cập wesbite: https://www.eusew.eu/                                                                                                                 

Tuần lễ năng lượng bền vững EU (EUSEW) bao gồm một chuỗi các hoạt động kéo dài 2 tháng để xuây dựng tương lai năng lượng an ninh tại Châu Âu. Tuần lễ thu hút sự tham gia của các cơ quan công quyền, các công ty tư nhân, tổ chức phi chính phủ và người tiêu dùng để thúc đẩy các sáng kiến nhằm tiết kiệm năng lượng và hướng tới năng lượng tái tạo để có nguồn năng lượng sạch, an toàn và hiệu quả.

Ra mắt vào năm 2006 bởi Ủy ban châu Âu, EUSEW được tổ chức bởi Cơ quan điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa (EASME) với sự hợp tác chặt chẽ với Tổng cục năng lượng chaau Âu.

EUSEW là một nền tảng lý tưởng để chia sẻ ý tưởng và bí quyết, đồng thời củng cố các liên minh để mang lại một Liên minh Năng lượng dựa trên:

  • Hiệu quả năng lượng
  • Giảm cacbon cho nền kinh tế
  • Nghiên cứu, đổi mới và khả năng cạnh tranh.

Bạn có thể tham gia Tuần lễ năng lượng bền vững bằng cách:

Tuần lễ Năng lượng Bền vững EU 2020 sẽ diễn ra tại Brussel, Bỉ vào ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm 2020. Để biết thêm chi tiết,  xin truy cập wesbite: https://www.eusew.eu/