Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Đánh giá Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019 (EOR 2019)

Báo cáo Triển vọng Năng lượng 2019 (EOR 19) được xây dựng bởi Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (EREA), Bộ Công Thương phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch (DEA), và được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội. Phân tích trong EOR 19 tập trung vào một số chủ đề bao gồm, nguyền năng lượng, tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo, cân bằng hệ thống điện; ô nhiễm và tác động đến sức khỏe cộng đồng; đề xuất định hướng cho các chính sách năng lượng và thảo luận về việc Chuyển đổi xanh cho Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị cho việc chuẩn bị Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia và Quy hoạch Phát triển Điện lực VIII.

Báo cáo EOR 19 được ra mắt vào tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội. Báo cáo có thể được tải về thông qua link sau đây: https://vietnam.um.dk/en/green-growth/vietnam-energy-outlook-report/

Cục Năng lượng Đan Mạch và Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chuẩn bị xây dựng Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2021 (EOR21). Để chuẩn bị cho việc xây dựng EOR 21, Cục Năng lượng Đan Mạch và Bộ Công Thương đang khảo sát và lấy ý kiến trực tuyến để đánh giá tính hợp lý, sự cần thiết và các điểm cần cải thiện trong EOR19. 

Xin truy cập: https://www.surveymonkey.com/r/QR7MN2S để đánh giá EOR 19. Bảng hỏi chi mất 10 – 15 phút.

Trả lời