Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Các Nhóm Công tác kỹ thuật

i Tích hợp lưới điện và hạ tầng lưới điện I

Lãnh đạo

Chủ trì và Đồng chủ trì

Chủ trì: Ông Trần Tuệ Quang

Phó Cục trưởng
Cục Điều tiết Điện lực
Bộ Công Thương

Đồng Chủ trì: Ông Mark George

Tham tán Khí hậu
Đại sứ quán Anh

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

  • Triển khai thực hiện một thiết kế phù hợp cho thị trường năng lượng
  • Tăng cường khả năng giám sát thị trường và vận hành hệ thống
  • Củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và các bên liên quan vào hệ thống thị trường
  • Xây dựng cơ chế Thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) như một lựa chọn cho các nhà đầu tư Năng lượng tái tạo
  • Tận dụng các nguồn lực cho nghiên cứu và ứng dụng tốt nhất