Công văn 2053/ ĐL-NLTT về việc đề nghị cấp số liệu về hệ thống điện mặt trời áp mái