Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Legal Signer: Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng